Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για την υλοποίηση του προγράμματος «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ» με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας

Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) για την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένες ...
περισσότερα

Young & Smart Research Project

During the last decade the evolution of Information and Communication Technologies (ICTs) has triggered changes in every aspect of human ...
περισσότερα

Net-Metering

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι ερευνητικών εργασιών, για την βιώσιμη επίλυση του προβλήματος της κατανάλωσης ενέργειας ...
περισσότερα

Virtual Venizeleio

Transport yourself to a virtual representation of the Venizeleio Hospital in Heraklion, Crete. Download the game ...
περισσότερα

Iolaos Platform

The robust growth of Information and Communication Technology (ICT) and its massive usage in every aspect of human life has ...
περισσότερα

Body and Mind Research Project

The project main objective is to create thorough agenda of the one year long course (academy) targeted to the adults ...
περισσότερα

ThimelEdu

A 3D game where the architectual elements and the tools of ancient theater is presented along with information about them ...
περισσότερα

Κυνήγι Θησαυρού

Hide a Treasure offers the opportunity to create, manage and play a hidden treasure game in a real city. Hide ...
περισσότερα

powergrid

Power Grids EduGame

Power Grids is an educational game for electrical engineering students of all ages. Players will be able to create a ...
Read More
theselfishgiant

The Selfish Giant

Oscar Wilde's "The Selfish Giant" animated in Muvizu ...
Read More
myquizdb

MyQuiz DB

A Simple Questionnaire edugame ...
Read More
unitygameeditor

Unity Game Editor

Web platform for online creation of edugames with four categories of users: a) special psychologists b) elementary teachers c) students ...
Read More
iolaosdemo

Iolaos Demo

Games in nature are often a bounded simulation of real-world tasks/activities that educate the individual. They are a powerful learning ...
Read More
emotionssg

Gesture Controlled Emotions

A gesture-controlled Serious Game for teaching emotion recognition skills to preschoolers with autism. Serious Game for Emotions controlled with mouse ...
Read More
realtimeenergymonitoring

Real Time Energy Monitoring

The current era is characterized by rapid development through the revolution of smart devices, data-driven decision making and Internet of ...
Read More
roommonitoringandproofing

Room Monitoring and Profiling

In the current project our concern is to develop an application for a smart device. Given requirements we should analyze ...
Read More

Environmental Monitoring

Environmental pollution is an international serious, acute, health and social problem that humans are responsible for. Rapid technology evolution could ...
Read More

Thimel-Content

Thimel-Content is a platform for creation and management of educational content for the game ThimelEdu. Try it here ...
Read More

Crystal World

The game consists of a world that’s split into different areas, each with its own unique activity that the player ...
Read More

Gardiner EduGame

GARDINER (Games plAtform foR minD traIning aNd mEmory peRk),aimed at making available various memory games which may have been crafted ...
Read More

LangStorm

A game to teach you english. Done as a term project for software engineering class. Play the game ...
Read More

Keyboard Runner

Keyboard runner is a game that challenges you to type faster. Done as a term project for software engineering class ...
Read More