Προφίλ εργαστηρίου

Το ιδεώδες της διαδραστικής, αυξημένης συμμετοχής και εμπλοκής του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αρχαίo. Μια κινεζική παροιμία λέει: “Πες μου, και θα ξεχάσω, δείξε μου, και θα θυμάμαι, κάνε με να συμμετέχω, και θα καταλάβω”. Ωστόσο, το χάσμα συνεχίζει να αυξάνεται μεταξύ των απαρχαιωμένων μεθόδων παθητικής κατάρτισης και του εργατικού δυναμικού που ζει σε έναν ολοένα πιο διαδραστικό, πολυμεσικό και ελεγχόμενο από τον χρήστη τρόπο ζωής. Τα εργαλεία μάθησης που βασίζονται στο παιχνίδι και στοχεύουν στο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, υπόσχονται πολύ πιο παραγωγικούς και αφοσιωμένους φοιτητές και εργαζομένους που αγκαλιάζουν τη μάθηση αντί να την θεωρούν επιβαρυντική διεργασία.

Το χρόνιο πρόβλημα του πώς κερδίζει κανείς την προσοχή των μαθητών κατα την διδασκαλία έχει γίνει οξύ. Τα καλά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια – γεμάτα με ρεαλιστικές ρυθμίσεις και συναρπαστικές αφηγήσεις – είναι για αυτήν και τις μελλοντικές γενιές ότι ήταν τα μυθιστορήματα περιπέτειας όπως ο Ροβινσώνας Κρούσος, ο Huckleberry Finn και η Φάρμα των Ζώων  για τις προηγούμενες. Χρησιμοποιόντας τα για μάθηση, τα καλά σχεδιασμένα παιχνίδια είναι σε θέση να περικόψουν τους περισπασμούς και να εμπλέξουν το μαθητή με τρόπο που λίγες άλλες μέθοδοι μπορούν (Gee, P. J. (2015)).

Το Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβάλλοντων (Eργαστήριο NILE) είναι μια καινοτόμος και αυτοδύναμη ερευνητική μονάδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.). Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2011 και μέχρι το 2016 ήταν μέρος του iSTLab. Από το Δεκέμβριο του 2016 είναι ανεξάρτητο ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου NiLE είναι:

 1. να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν βασικές θεωρητικές γνώσεις, εργαστηριακές εμπειρίες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και τεχνογνωσία.
 2. να προσφέρει ευκαιρίες για βιομηχανική τοποθέτηση και προγράμματα τελευταίου έτους για προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε επιλεγμένους τεχνολογικούς τομείς.
 3. να διεξάγει δραστηριότητες Ε & Α σε επιλεγμένους επιστημονικούς τομείς και αναδυόμενες τεχνολογίες όπως τα Serious Games, Games-based learning, Software Design, Software Engineering, Natural User Interaction, Inclusive design, Multimodal Sensing, Educational Virtual environments / ecosystems και Assistive technologies.
 4. να κατασκευάσει λογισμικό, εκπαιδευτικών – serious παιχνιδιών και προσομοιώσεων με το χρήστη για τον χρήστη και από κοινού με την εθνική και διεθνή βιομηχανία να καταλήξει σε εμπορικό προϊόν.

Επιπλέον, το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορα τοπικά, εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια και ιδρύματα, καθώς και τη βιομηχανία. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Βιδάκη.

Οι τομείς έρευνας του εργαστηρίου NiLE περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη παιχνιδιών για την επίδειξη και διεξαγωγή έρευνας
 • Play testing έρευνα
 • Game-based μάθηση
 • Inclusive design
 • Serious Games
 • Multimodal Sensing και Natural User Interfaces
 • Educational Virtual environments / ecosystems
 • Assistive technologies