Με γνώμονα το όραμα και την αποστολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και με συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο “Βενιζέλειο” ξεκίνησε η παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με την υλοποίηση ψηφιακής εργαλειοθήκης εφαρμογών 3Δ αλλά και 2Δ για την υποστήριξη υπηρεσιών στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών/ασθενών/συνοδών που προσέρχονται στο σύστημα υγείας με σκοπό την προαγωγή της δημόσιας υγείας και περίθαλψης.

Μία πρώτη έκδοση της εφαρμογής εγκαταστάθηκε σήμερα στα InfoKiosks που βρίσκονται στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων (ραντεβού).

Μάθετε Περισσότερα