Μέρος: Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
Μέρα:
6 η Φεβρουαρίου 2020

Ακριβής θέση: Nile-Lab, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
(
Εσταυρωμένος, Ηράκλειο 71004 – Ελλάδα) https://hmu.gr/

 

Μέρα: Πέμπτη 6η  Φεβρουαρίου 2020
13:30-14:00 Welcome – Registration form
14:00-14:30 Presentation of the Young & Smart Project
14:30 – 15:30 Games demonstration
15:30 – 17:00 Find a Treasure: Create Groups, play Game, Evaluate Game
17:00 – 17:30 Coffee break
17:30 – 19:00 Self Esteem: Create Groups, play Game, Evaluate Game
19:00 – 20:30 Teamwork: Create Groups, play Game, Evaluate Game
20:30 -22:00 Discussion / Closing the event