Άρθρο του N. Βιδάκη, με τίτλο “A Multimodal Interaction Framework for Blended Learning”  έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies 17(10): e5, EAI, DOI: 10.4108/eai.4-9-2017.153057; http://dx.doi.org/10.4108/eai.4-9-2017.153057  

Abstract

Οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις πέντε βασικές αισθήσεις ως τρόπους εισαγωγής, ενώ οι ήχοι, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις του προσώπου κ.λπ. χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι εξόδου. Η πολυτροπική αλληλεπίδραση χρησιμοποιείται επίσης μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, αν και ενισχυμένη με άλλες αισθήσεις όπως η ισορροπία και η αίσθηση ισορροπίας. Διεπαφές υπολογιστών που θεωρούνται ως διαφορετικό περιβάλλον με το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει ο άνθρωπος, έλλειψη συγχώνευσης εισροών και εκροών προκειμένου να επιτευχθεί μια εγγύς φυσική αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση πολυτροπικών ανθρώπων-ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει επιδιώξει να προσφέρει εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας με μια εφαρμογή, η οποία θα είναι πιο φυσική από τα παραδοσιακά στυλ “παράθυρα, εικονίδια, μενού, δείκτες” (WIMP). Παρά τη μεγάλη ποσότητα των υφιστάμενων συσκευών, οι περισσότερες εφαρμογές κάνουν χρήση ενός πολύ περιορισμένου συνόλου τρόπων, κυρίως ομιλίας και αφής. Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα πολυτροπικό πλαίσιο που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας τεράστιας ποικιλίας μεθόδων, προσαρμοσμένων κατάλληλα για χρήση σε περιβάλλον ανάμιξης και εισάγει ένα ενοποιημένο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την πολυτροπική αλληλεπίδραση που ονομάζεται COALS.